Een analyze van de gebruikte grammatica en woorden in een opname.