Abra heeft voor Topicus Onderwijs een proof-of-concept systeem genaamd "Dictee" ontwikkeld om gesprekken te digitaliseren.

Met de opkomst van digitale systemen worden leraren verplicht om steeds meer gegevens over hun lessen en studenten te registreren. Hierdoor zijn leraren steeds minder bezig met hetgene was ze echt leuk vinden, namelijk het les geven.

Leraren schrijven vaak vluchtig het één en ander op papier tijdens lessen en gesprekken om zeker te zijn dat alle gegevens geregistreerd worden. De notities worden vervolgens in een digitaal systeem ingevoerd. Dit is een klassiek voorbeeld van dubbele administratie, wat helaas erg veel voorkomt.

In het ontwikkelde systeem wordt gebruik gemaakt van spraakherkenning en taalverwerking technieken om gesprekken te digitaliseren. Er wordt gebruik gemaakt van een smartwatch om audio op te nemen, omdat een horloge zich altijd in de open lucht bevindt.

Het systeem bestaat uit drie hoofdonderdelen:

1. Spraak opnemen

2. Spraak herkennen

3. Taalverwerking

Helaas is de conclusie van het concept dat spraakherkenning met behulp van een smartwatch nog niet accuraat genoeg is om gesprekken correct te digitaliseren. Het idee is echter veelbelovend en met toekomstige technologische ontwikkeling is het automatisch digitaliseren van administratieve taken zeker een mogelijkheid.

Een opname starten
Een opname starten
De transcriptie is tijdens het spreken direct te lezen.
De transcriptie is tijdens het spreken direct te lezen.
Een overzicht met audio transcripties van een opname.
Een overzicht met audio transcripties van een opname.
Een analyze van de gebruikte grammatica en woorden in een opname.
Een analyze van de gebruikte grammatica en woorden in een opname.