App toegankelijkheid onderzoek

We onderzoeken de toegankelijkheid van apps, ongeacht het framework waarmee ze zijn gebouwd. We bieden oplossingen voor native Android en iOS, evenals cross-platform frameworks zoals Flutter, React Native, Xamarin en .NET MAUI.

Testing the accessibility of an app using an external keyboard

Wat

We onderzoeken of jouw app voldoet aan de eisen uit een toegankelijkheidsstandaard.

Meestal voeren we audits uit volgens EN 301 549, de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid. Deze standaard bevat eisen uit WCAG 2.1. We kunnen ook audits uitvoeren tegen andere standaarden, zoals Section 508.

We gebruiken de Appt Evaluatiemethode om onze audits uit te voeren.

  • We leveren een rapport waarin alle toegankelijkheidsproblemen in jouw app duidelijk worden vermeld.

  • De resultaten van dit onderzoek kun je gebruiken voor het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring

  • Overheidsorganisaties kunnen de resultaten gebruiken ter onderbouwing van status A of B in het toegankelijkheidsregister.

Hoe

Een audit wordt als volgt uitgevoerd:

  1. We bepalen de standaard, zoals EN 301 549, WCAG 2.1 of Section 508.

  2. We bepalen de scope van de audit, bijvoorbeeld alle functies of bepaalde flows.

  3. We selecteren de schermen om te testen; dit kan een steekproef zijn van de belangrijkste schermen, of we kunnen alle schermen testen.

  4. We testen de toegankelijkheid van de geselecteerde schermen aan de hand van de eisen uit de gekozen standaard.

  5. We rapporteren elk toegankelijkheidsprobleem dat we vinden en voegen een uitleg, een schermafbeelding en een oplossing toe.

  6. Je ontvangt ons rapport, waarin het duidelijk wordt op welke punten de app nog niet voldoet.

Wanneer

Je ontvangt het rapport normaal gesproken binnen 2 tot 4 weken.

Het rapport kan in het Nederlands of Engels opgeleverd worden.

Prijzen

Een audit kost € 1.760 per platform (Android of iOS).

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte