Meteen naar de inhoud
Je bent hier: Home » Toegankelijkheid » Hoofdstuk 4 – Beperkingen

Hoofdstuk 4 – Beperkingen

Introductie

Dank voor je interesse in de Abra kick-off training over toegankelijke apps. Mijn naam is Paul van Workum. Ik werk in het vakgebied van digitale toegankelijkheid.

Beperkingen

Laten we verder ingaan op beperkingen. Er zijn veel verschillende soorten beperkingen. Denk aan cognitief, auditief, mobiliteit, spraak, visueel, of beperkingen door ouderdom. Ze hebben allemaal behoefte aan specifieke oplossingen en op een andere manier impact.

Onderzoek toont aan dat er meer dan een miljard mensen wereldwijd leven met een beperking. De impact van ontoegankelijke apps is voor iedere beperking anders.

  • Sommige groepen worden door ontoegankelijke apps volledig uitgesloten van deelname.
  • Voor mensen die blind zijn of een ernstige motorische beperking hebben is het essentieel dat apps toegankelijk zijn.
  • Voor andere groepen werpen ontoegankelijke apps drempels op. Voor mensen die een visuele of auditieve beperking hebben of kleurenblind zijn, wordt de bruikbaarheid groter als apps toegankelijk zijn.

Het is belangrijk om te realiseren dat toegankelijk apps een positieve impact hebben op iedereen, want iedereen heeft weleens te maken met een situatie, waarin je tijdelijk beperkt bent.

Beperkingen in getallen

Dus, hoeveel mensen hebben een beperking? We kijken hierbij specifiek naar Nederland. De getallen verschillen per land, maar deze getallen geven inzicht in aantallen, bij benadering.

Er wonen ongeveer 17,5 miljoen mensen in Nederland. Dit betekent dat ongeveer 1 op de 4 mensen een beperking heeft en sommige hebben een meervoudige beperking. Dit betekent dat één op de vier mensen een beperking heeft.

Ouderen

Bijvoorbeeld: van de 3,4 miljoen ouderen, heeft een groot percentage één of meerdere beperkingen. Daarnaast wordt leren door hen als moeilijker ervaren en zijn ze vaak niet digitaal vaardig. En ook hun zicht en gehoor gaat achteruit. Wij verwachten dat deze groep meer afhankelijk wordt van apps in de komende jaren. Voor deze mensen is het belangrijk dat er alternatieven zijn voor geluid en dat er grotere letters getoond kunnen worden.

Laaggeletterd

Voor 2,5 miljoen laaggeletterde mensen is het moeilijker om informatie te verwerken en te begrijpen. Tekst op B1-niveau is makkelijker te begrijpen. Het helpt ook om plaatjes, afbeeldingen en video te gebruiken om dingen uit te leggen.

Auditieve beperking

Voor 770 duizend mensen met een auditieve beperking is het belangrijk dat video’s voorzien zijn van ondertiteling.

Doof

Voor 45 duizend dove mensen is ondertiteling essentieel om media zoals video’s en podcast te kunnen volgen.

Kleurenblind

740 duizend mensen zijn kleurenblind. Voor mannen is dat één op de tien. Gebruik van kleur is belangrijk voor mensen die kleurenblind zijn. Zorg voor voldoende contrast en houd rekening met de perceptie van kleur. In het bijzonder als het gaat om rood en groen.

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben baat bij een makkelijk te lezen lettertype. Het vergroten van de lettergrootte maakt lezen ook makkelijker. Daarnaast helpt tekst-naar-spraak hen om naar informatie te luisteren in plaats van het te lezen.

Licht verstandelijke beperking

Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben baat bij consistentie en heldere instructies.

Ernstige motorische beperking

Mensen met een ernstige motorische beperking bedienen vaak hun telefoon met een toetsenbord of schakelbediening. Het is belangrijk dat apps deze vormen van bediening ondersteunen.

Visuele beperking

Voor de 220 duizend mensen met een visuele beperking helpt het enorm als letters kunnen worden vergroot en als landschapsmodus geactiveerd kan worden. Veel mensen met een visuele beperking gebruiken de zoomfunctie om het beeld te kunnen vergroten. Het is belangrijk dat een app hier goed mee om kan gaan.

Blind

Dan, als laatste de 76 duizend blinde mensen die hun telefoon bedienen met behulp van een schermlezer. Helaas wordt dit door veel apps niet goed ondersteund. Het is ook mogelijk dat elementen niet goed ontworpen zijn om op deze manier gebruikt te worden. Bijvoorbeeld: interactie met bijvoorbeeld een hamburgermenu werkt vaak niet goed.