Niveau van app toegankelijkheid bepalen

Om aan de regels voor digitale toegankelijkheid te voldoen moeten apps bruikbaar zijn voor iedereen, waaronder mensen met een beperking. Wat dit precies betekent en hoe je als organisatie hiervoor zorgt, is vaak niet duidelijk.

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers de nodige kennis hebben? En hoe deel je informatie en kennis binnen je organisatie? Toegankelijkheid moet vanzelfsprekend zijn, zodat er rekening gehouden worden met toegankelijkheid vanaf de ontwerpfase.

Maturity Model

Een 'Maturity Model' is een manier om te beoordelen hoe goed jouw organisatie presteert op een specifiek gebied. Er wordt gekeken naar hoe 'volwassen' de organisatie is op basis van de huidige kennis en vaardigheden. Op basis van deze volwassenheid kun je plannen maken om te groeien naar het volgende niveau.

App Accessibility Maturity Model

Abra heeft een App Accessibility Maturity Model (AAMM) vastgesteld. Hiermee kun je zien hoe jouw organisatie omgaat met toegankelijkheid van apps en wat er nodig is om naar het volgende niveau te gaan.

Hoe hoger het niveau, hoe beter apps toegankelijk zijn binnen de organisatie. Om toegankelijke apps te ontwikkelen, moeten er stappen gezet worden op het gebied van strategie, kennis en ontwikkeling.

Visuele weergave van het App Accessibility Maturity Model

Niveau 1: Reactief

Organisaties op niveau 1 zijn reactief bezig met de toegankelijkheid van hun apps. 

 • In de strategie van de organisatie is toegankelijkheid niet vastgelegd;

 • Bij de designers, ontwikkelaars en testers is weinig kennis aanwezig;

 • Fouten in de toegankelijkheid worden alleen na klachten hersteld;

 • Men heeft weinig kennis van de eisen die aan een toegankelijke app worden gesteld;

 • De toegankelijkheid van apps wordt niet gemeten;

 • Er is geen contact met de doelgroep om te testen hoe gebruikers met beperkingen het gebruik van de app ervaren;

 • Voor het toegankelijk maken van apps is geen budget beschikbaar.

Niveau 2: Betrokken

Organisaties op niveau 2 hebben de eerste stappen gezet om de toegankelijkheid van hun apps te verbeteren.

 • De eisen vanuit de wetgeving voor digitale toegankelijkheid zijn bekend;

 • Toegankelijkheid is opgenomen in de strategie en de doelen van de organisatie;

 • De eerste processen die leiden tot het designen en ontwikkelen van toegankelijke apps zijn uitgewerkt en gedocumenteerd;

 • Design system, component libraries en checklisten zijn beschikbaar en worden soms gebruikt;

 • Medewerkers zijn bekend met de basis van digitale toegankelijkheid en passen dit toe;

 • Er is een nulmeting uitgevoerd en er wordt regelmatig opnieuw onderzoek gedaan;

 • De organisatie heeft de belangrijkste doelgroepen met beperkingen in beeld en er is af en toe contact;

 • Voor toegankelijkheid is op projectbasis budget beschikbaar.

Niveau 3: Verankerd

Organisaties op niveau 3 hebben alle processen om tot toegankelijke apps te komen in beeld en onder controle. 

 • Toegankelijkheid vormt een vast onderdeel van de strategie;

 • Het management is goed op de hoogte van de eisen die de wet stelt en wat gebruikers nodig hebben;

 • Toegankelijkheid is vastgelegd in alle processen;

 • Kennis over toegankelijkheid is bij alle medewerkers aanwezig en wordt volop gebruikt;

 • De toegankelijkheid van apps wordt structureel gemeten;

 • Vanuit de organisatie is er structureel contact met de doelgroepen en er worden gebruikerstesten uitgevoerd;

 • Er wordt structureel budget gereserveerd om apps toegankelijk te maken én te houden.

Aan de slag met toegankelijkheid

Veel organisaties zijn nog maar net begonnen met het toegankelijk maken van hun apps. Sommige organisaties zijn nog helemaal niet bezig met toegankelijkheid. En andere organisaties is het al gelukt om een toegankelijke app te ontwikkelen.

Waar staat jouw bedrijf?

Abra wil je helpen naar het volgende niveau te gaan. Kijk bij onze producten en diensten hoe we je kunnen helpen.

Zit je al op niveau 3? Geweldig! Dan helpen we je graag om dit niveau te behouden.