Meteen naar de inhoud
Je bent hier: Home » Toegankelijkheid borgen in jouw organisatie

Toegankelijkheid borgen in jouw organisatie

Om te voldoen aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid moeten apps toegankelijk zijn voor iedereen, waaronder mensen met een beperking. Wat dat precies betekent, en hoe je hiervoor zorgt als organisatie, is vaak minder in beeld.

Hoe zorg je voor noodzakelijke kennis bij medewerkers? En hoe borg je informatie en kennis intern binnen je organisatie? Toegankelijkheid moet vanzelfsprekend zijn, zodat elke app vanaf het begin toegankelijk wordt ontworpen.

Maturity Model

Een Maturity Model is een manier om te bepalen hoe jouw organisatie scoort op een bepaald onderwerp. Er wordt gekeken hoe ‘volwassen’ de organisatie is op basis van de huidige kennis en vaardigheden. Op basis van de volwassenheid, kun je vervolgens acties inplannen om door te groeien naar het volgende niveau.

App Accessibility Maturity Model

Abra heeft een App Accessibility Maturity Model (AAMM) vastgesteld. Je kunt hiermee bepalen waar jouw organisatie zich bevindt op het gebied van app toegankelijkheid. En je kunt bepalen wat er nodig is om naar het volgende niveau te komen.

Hoe hoger het niveau, hoe beter app toegankelijkheid binnen de organisatie is geborgd. Om toegankelijke apps te kunnen ontwikkelen moeten organisaties op alle onderdelen zoals strategie, kennis en ontwikkeling stappen zetten. 

Visuele weergave van het App Accessibility Maturity Model. Niveau 1 Reactief, Niveau 2 Anticiperend, Niveau 3 Verankerd.
Visuele weergave van het App Accessibility Maturity Model

Niveau 1: Reactief

Organisaties op niveau 1 zijn reactief bezig met de toegankelijkheid van hun apps. 

 • In de strategie van de organisatie is toegankelijkheid niet vastgelegd;
 • Bij de ontwikkelaars is weinig kennis aanwezig;
 • Fouten in de toegankelijkheid worden alleen na klachten hersteld;
 • Men heeft weinig kennis van de eisen die aan een toegankelijke app worden gesteld;
 • De toegankelijkheid van apps wordt niet gemeten;
 • Er is geen contact met de doelgroep om te testen hoe gebruikers met beperkingen het gebruik van de app ervaren;
 • Voor het toegankelijk maken van apps zijn geen budgetten of mensen beschikbaar.

Niveau 2: Anticiperend

Organisaties op niveau 2 hebben de eerste stappen gezet om de toegankelijkheid van hun apps te verbeteren.

 • De eisen vanuit de wetgeving voor digitale toegankelijkheid zijn bekend;
 • In de organisatiestrategie en de doelen is toegankelijkheid opgenomen;
 • De eerste processen die leiden tot het ontwikkelen van toegankelijke apps zijn uitgewerkt en gedocumenteerd;
 • Design system, component libraries en checklisten zijn beschikbaar en worden soms gebruikt;
 • Medewerkers beschikken over de basiskennis van toegankelijkheid en passen dit toe;
 • Er zijn nulmetingen uitgevoerd en incidenteel vervolgmetingen; 
 • De organisatie heeft de belangrijkste doelgroepen met beperkingen in beeld en er is nu en dan contact;
 • Voor toegankelijkheid is op projectbasis budget beschikbaar.

Niveau 3: Verankerd

Organisaties op niveau 3 hebben alle processen om tot toegankelijke apps te komen in beeld en onder controle. 

 • Toegankelijkheid vormt een vast onderdeel van de strategie;
 • Het management is goed op de hoogte van de eisen die de wet stelt en wat gebruikers nodig hebben;
 • Toegankelijkheid is vastgelegd in processen;
 • Kennis is bij alle medewerkers aanwezig en wordt volop gebruikt;
 • Van de ontwikkelde apps wordt bij iedere update structureel de toegankelijkheid gemeten;
 • Men is in de organisatie regelmatig en structureel in contact met de doelgroepen en gebruikerservaringen worden structureel gemeten;
 • Er wordt structureel budget gereserveerd om apps toegankelijk te maken en te houden.

Aan de slag met toegankelijkheid

Veel organisaties zijn nog maar net begonnen met het toegankelijk maken van hun apps. Sommige organisaties zijn zelfs nog helemaal niet bezig met toegankelijkheid. En andere organisaties is het al gelukt om een toegankelijke app te ontwikkelen.

Op welk niveau bevindt jouw organisatie zich?

Abra brengt je graag naar het volgende niveau. In ons starttraject brengen we je van niveau 1 naar niveau 2. En in ons vervolgtraject brengen we je van niveau 2 naar niveau 3.

Zit je al op niveau 3? Top! Kijk dan bij onze diensten hoe we je kunnen helpen om dit niveau te behouden.