Toegankelijkheidsverklaring

We vinden het belangrijk dat onze websites, apps en software toegankelijk zijn voor iedereen. We houden rekening met toegankelijkheid bij elke stap van het ontwikkelproces.

Websites

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op deze domeinen:

We spannen ons in om te voldoen aan WCAG 2.2 niveau AA.

Apps

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op deze apps:

  • Abra Mobile (Android en iOS)

We spannen ons in om te voldoen aan WCAG 2.2 niveau AA. We gebruiken WCAG2Mobile om de eisen op apps toe te passen.

Software

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op deze software:

  • Abra Desktop (macOS)

  • Abra SDK

We spannen ons in om te voldoen aan de eisen uit WCAG 2.2 niveau AA. We gebruiken WCAG2ICT om de eisen op software toe te passen.

Toegankelijkheidsproblemen

Stuur een e-mail naar accessibility@abra.nl om een toegankelijkheidsprobleem te melden.

Bekende problemen:

  1. Op onze websites zijn sommige afbeeldingen zijn voorzien van Engelse alt-tekst in plaats van Nederlandse. Dit is een beperking van ons Content Management Systeem. We verwachten dit in de loop van 2024 op te kunnen lossen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 29 november 2023.